Martina Tošenovská

„Pony sport“ je zkrácený výraz pro veškeré soutěžní aktivity, ve kterých je jedním z dvojice kůň, jehož hůlková výška v kohoutku nepřesahuje 148 cm. Tím druhým
je převážně dítě, a to od nejútlejšího věku.

Mezinárodní oficiální soutěže i většina soutěží v tomto sportu v ČR
jsou vypsány pro děti do stáří 16 let. Mnohdy však na „pony“ jezdí i dospělí
a řada soutěží je vypisována bez omezení věku jezdců.

Ve dnech 27.-29. září 2001 proběhlo v Mělníku celostátní měření sil jezdců pony
v drezuře, parkurech i jezdeckých hrách – Mistrovství České republiky 2001.
Martina Tošenovská po vynikajícím výkonu zvítězila ve třech soutěžních kategoriích:

  • I. místo – Mistrovství ČR ve skocích pro děti 8 – 12 let, kategorie S, kůň Kelly, TJ Eguiclub Krnov
  • I. místo – Mistrovství ČR ve skocích pro děti 8 – 12 let, kategorie A, kůň Kelly, TJ Eguiclub Krnov
  • I. místo – Mistrovství ČR ve skocích pro děti 8 – 12 let, kategorie A, kůň Lucka, TJ Eguiclub Krnov

Kelly skáče...

Stala se tak nejen nejúspěšnější účastnicí letošního šampionátu, ale také historicky
nejúspěšnější účastnicí dosud pořádaných mistrovství ČR v tomto sportovním odvětví.

Díky podpoře a obětavosti maminky tak Martina zúročila mnohaletou náročnou přípravu,
kterou vedl trenér pan Štěpán Frančák.

Všichni Martině blahopřejeme a přejeme další sportovní úspěchy.

Drezura s 

Další skok s 

Back To Top