skip to Main Content

Charita České republiky pořádá již podvanácté celostátní sbírku ve prospěch nemocných, handicapovaných, seniorů, matek s dětmi v tísni a dalších potřebných. V loňském roce se podařilo od dárců z našeho kraje vybrat 12 041 690 Kč. Takto získané prostředky byly z 80% využity opět v Moravskoslezském kraji. V Městě Albrechticích můžete přispět tříkrálovým koledníkům ve dnech 6. – 9. ledna 2012.

Back To Top