Ve středu 14. dubna 2010 projedná pedagogická rada klasifikaci žáků za III. čtvrtletí školního roku 2009/2010. Hodnocení bude rodičům sděleno zápisem do žákovských knížek i elektronickou formou prostřednictvím „iskoly„. Termín konzultačních třídních schůzek s rodiči je stanoven na středu 19. května. Po vzájemné dohodě je možné uskutečnit jednání zákonného zástupce s vyučujícím neprodleně po jednání rady.

Back To Top