Na čtvrtek 14. září 2017 jsou připraveny třídní schůzky s rodiči v kmenových třídách. Pro I. stupeň se začátkem v 16.15, pro II. stupeň v 17 hodin. Rozdílný čas jejich zahájení byl stanoven ve snaze umožnit rodičům mladších i starších dětí setkat se třídními učiteli. Vyslechnout si tak částečně odlišné informace podle ročníků týkající se například výuky, plaveckého výcviku, dohledu nad žáky mezi dopoledním a odpoledním vyučováním, lyžařského kurzu, přijímacího řízení na střední školy, volby povolání, omlouvání absencí, výletů, exkurzí, školního řádu apod. Protože se jedná o společný program, uvítáme dochvilnost účastníků.

Back To Top