Na středu 10. září 2014 jsou připraveny třídní schůzky s rodiči v kmenových třídách. Pro I. stupeň se začátkem v 16.15, pro II. stupeň v 17 hodin. Rozdílný čas jejich zahájení byl stanoven ve snaze umožnit rodičům mladších i starších dětí setkat se s třídními učiteli. Vyslechnout si tak částečně odlišné informace podle ročníků týkající se například výuky, plaveckého výcviku, lyžařského kurzu, přijímacího řízení na střední školy, volby povolání, omlouvání absencí, preventivní péče o zdraví, výletů, exkurzí, aktualizace obsahu školního řádu apod. Uvítáme dochvilnost účastníků.

Back To Top