Hodnocení chování a výsledky klasifikace žáků za III. čtvrtletí školní roku 2011-2012 je po jednání IV. pedagogické rady dostupné žákům a jejich zákonným zástupcům prostřednictvím elektronické žákovské „EL-KA“. Konzultační třídní schůzky s jednotlivými vyučujícími se budou konat ve čtvrtek 10. května 2012 v době od 15.30 do 17.30. Uvítáme, pokud na jednání s sebou vezmete i své děti.

Back To Top