Ve středu 22. září 2010 budou v 16.30 zahájeny v kmenových třídách třídní schůzky s rodiči. Třídní učitelé budou předávat informace vztahující se k organizaci činnosti školy pro školní rok 2010/2011. Informace k aktualizovanému školnímu řádu, k postupu rodičů při omlouvání absencí, o výuce dětí, plánování výletů a exkurzí, lyžařského zájezdu pro žáky 7. tříd, volbě povolání, využívání www.iskola.cz a další). Po ukončení společné části mohou rodiče jednat do 18.00 s vyučujícími individuálně.

Back To Top