skip to Main Content

Vážení rodiče,

poprvé vám chceme nabídnout konzultační třídní schůzky v on-line prostředí s využitím aplikace MS Teams, v níž se vaše děti účastnily videokonferencí.

Zde budou uvedeny pouze základní informace. Na EduPage vám pak bude zaslán návod, jak si vytvořit rezervaci konzultací v EduPage, jak se připojit ke konzultacím v MS Teams a jak si aplikaci MS Teams stáhnout do počítače, pokud ji tam nemáte.

Konzultace pro 1. stupeň se uskuteční ve středu 2. 12. od 15:30 do 17:30 a kromě třídních učitelek vám budou k dispozici i paní učitelky angličtiny.

Konzultace pro 2. stupeň se uskuteční ve čtvrtek 3. 12. Nejprve vám budou k dispozici třídní učitelé od 15:00 do 16:30, poté následují konzultace s vyučujícími jednotlivých předmětů od 16:30 do 18:00.

Od 25. 11. do 30. 11. si můžete rezervovat u jednotlivých učitelů čas své konzultace v EduPage.

V den třídních schůzek se pak v aplikaci MS Teams připojíte k jednotlivým učitelům v konkrétní čas, který jste si u nich v EduPage zarezervovali.

K přihlášení do MS Teams můžete využít žákovské e-maily, kterými se vaše děti přihlašovaly k videokonferencím.

K jednotlivým učitelům se připojíte pomocí tabulky s jejich jmény, která vám bude rovněž zaslána na EduPage. K připojení ke konzultaci bude stačit kliknout na jméno vyučujícího.

Prosíme o dodržování vámi zarezervovaného času.

Pokud nechcete nebo nemůžete využít ke konzultacím MS Teams, můžete se s vyučujícím domluvit na vlastní osobní konzultaci, či využít systém zpráv na EduPage.

Pokud budete mít zájem konzultace v MS Teams, ale nevyjde na vás žádný rezervační čas, můžete se s vyučujícím domluvit na vlastní osobní konzultaci či na on-line konzultaci v jiném čase.

Back To Top