Vážení rodiče,

opět vám chceme nabídnout konzultační třídní schůzky v on-line prostředí s využitím rezervačních termínů u jednotlivých učitelů v EduPage a s využitím aplikace MS Teams pro přihlášení k samotným konzultacím s učiteli.

Konzultace pro 1. stupeň se uskuteční ve středu 21. 4. od 15:30 do 17:30 (nebo podle informací, které obdržíte od svých třídních učitelek), a kromě třídních učitelek vám budou k dispozici i paní učitelky angličtiny.

Konzultace pro 2. stupeň se uskuteční ve čtvrtek 22. 4. Nejprve vám budou k dispozici třídní učitelé od 15:00 do 16:30, poté následují konzultace s vyučujícími jednotlivých předmětů od 16:30 do 18:00.

Od 16. 4. do 20. 4. (u prvního stupně) a do 21. 4. (u druhého stupně) si můžete rezervovat u jednotlivých učitelů čas své konzultace v EduPage.

V den třídních schůzek se pak v aplikaci MS Teams připojíte k jednotlivým učitelům v konkrétní čas, který jste si u nich v EduPage zarezervovali.

K přihlášení do MS Teams můžete využít žákovské e-maily, kterými se vaše děti přihlašovaly k videokonferencím.

K jednotlivým učitelům se připojíte pomocí tabulky s jejich jmény, která vám bude rovněž zaslána na EduPage. K připojení ke konzultaci bude stačit kliknout na jméno vyučujícího.

Prosíme o dodržování vámi zarezervovaného času.

Pokud nechcete nebo nemůžete využít ke konzultacím MS Teams, můžete se s vyučujícím domluvit na jiném způsobu konzultace, či využít systém zpráv na EduPage.

Pokud budete mít zájem konzultace v MS Teams, ale nevyjde na vás žádný rezervační čas, můžete se s vyučujícím domluvit na konzultaci v jiném čase.

Back To Top