Vážení rodiče,

zveme Vás ve čtvrtek 7. 9. 2023 na informativní třídní schůzky, které proběhnou v kmenových třídách, kde získáte informace k nastávajícímu školnímu roku 2023/2024. Pokud budete mít dotaz i k netřídním učitelům, najdete je ve sborovně na nové budově. Schůzky pro 1. stupeň začnou v 15:30, pro 2. stupeň v 16:15. Třídní učitelé, kteří zvolili jiný termín schůzek, informují rodiče přes EduPage.

Back To Top