Vážení rodiče,

zveme vás ve čtvrtek 9. 9. na informativní třídní schůzky v kmenových třídách. Schůzky pro 1. stupeň začnou v 15:30, pro 2. stupeň v 16:15. Třídní učitelé, kteří zvolili jiný termín schůzek, informovali rodiče přes EduPage. Pro účast na třídních schůzkách prosíme o dodržení ochrany dýchacích cest respirátorem či nanorouškou FFP2/KN95.

Back To Top