Dvacet devět prvňáčků, rodiče, květiny. Na stupínku paní učitelka Jana Ulmová. Pro všechny přítomné se stal pátek 27. června 2008 zvláštním dnem.

Pro děti a jejich rodiče slavnostním, pro jejich třídní učitelku zároveň po dlouhých 41 letech dnem ukončení aktivní, výborné a obětavé práce ve prospěch dětí.

Huráááá

Čas se zastavit nedá. Prvňáci postoupí do dalšího ročníku, paní učitelka Dagmara Vopelková se už na ně těší. Paní učitelka Jana se stala důchodkyní. Děti jí za všechno poděkovaly obrovským množstvím květin.

Paní učitelku není pro samé květiny ani vidět ...

Přejeme paní učitelce Janě Ulmové všichni, žáci i spolupracovníci, hodně zdraví a rádi ji mezi sebou kdykoliv uvítáme.

Foto Milan Pokorný, text Karel Knapp

Back To Top