Kašpar, Melichar a Baltazar nás navštívili zcela nečekaně v úterý 6. ledna 2008. Paní učitelky Helena Blažková a Pavlína Šlorová doprovázely velkou skupinu malých koledníků.

Komu zazpívali, ten jim dal peníze do zapečetěné kasičky na dobročinnou sbírku ve prospěch nemocných, handicapovaných i matek s dětmi v tísni.

Vybraná částka se převážně využívá pro pomoc lidem z regionu. Desetina z celostátně vybraných prostředků je určena na humanitární pomoc do zahraničí.
Tříkrálová sbírka vznikla ze staré tradice, která má své kořeny ve středověku.

Chudé děti oblečené za Tři krále obcházely 6. ledna sousedy a zpívaly lidem koledu „My tři králové“, posvěcenou křídou psaly na dveře domů K+M+B s letopočtem. Za to dostávaly několik grošů či něco dobrého na zub.

Foto a text Karel Knapp

Back To Top