Dvěma tetám, Heleně Blažkové a Stanislavě Kozelské, ani dětem z mateřské školy vůbec nevadilo sněžení a vydaly se k nám na návštěvu. Proč právě 6. ledna? Podle staré tradice chodily právě v tento den chudé děti oblečené za Tři krále po domech s betlémskou hvězdou a kadidlem.

Zpívaly koledu „My tři králové jdeme k vám“ a tam, kde dostaly něco dobrého na zub, posvěcenou křídou psaly na dveře domů K + M + B a příslušný letopočet. I u nás se zpívala koleda. Děti ale nedostávaly dobroty. Kdo z dospělých chtěl, přispěl jim finanční částkou do zapečetěné pokladničky.

Výtěžek ze sbírky organizované Charitou je určený na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným. Část výnosu ze sbírky je určena na humanitární pomoc pro zahraničí.

Foto a text Karel Knapp

Back To Top