Sál velké tělocvičny se zaplňuje tanečníky nejen v únoru, kdy se koná ples SRPDŠ a naší školy, ale také po ukončení lekcí pohybové a předtaneční výchovy žáků 9. ročníku.

S lehkou nervozitou a nutnou dávkou odvahy předstoupilo více než dvacet mladých párů před zraky svých příbuzných, přátel i učitelů.

Pod vedením manželů Handlířových si žáci během deseti lekcí osvojili nejen základy klasického tance, ale i pravidla slušného chování.

Mnohé překrásně nalíčené, načesané dívky a chlapce v perfektně padnoucích oblecích byste jen stěží poznali. O co víc jim to potom slušelo při polce, valčíku, waltzu, blues, mazurce a dalších.

Porota, v níž zasedli zástupci z řad učitelů, v průběhu večera zvolila nejlepšího tanečníka a tanečnici. Snad to z ní jako klišé, ale vybrat jen jednoho a jednu nejlepší se ukázalo jako velice obtížný úkol. Nakonec nejvíce zaujala Nela Grigoriadisová z 9. B s Janem Hovjackým z 9. A.

Své favority si ale vybrali i žáci mezi sebou. Největším tanečním sympaťákem se stal Michal Chramosta a o místo nejoblíbenější taneční partnerky se podělily Lucie Boháčová, Ester Pagáčová a Markéta Kociánová.

Na závěr programu, jímž provázeli Karel a Magdaléna Handlířovi, nechyběla ani volenka s rodiči. Po skončení oficiální části to deváťáci pořádně rozjeli a užili si v rytmu aktuálních tanečních hitů.

Obrovský dík patří všem učitelům, zaměstnancům školy a také rodičům, kteří se na organizaci akce jakýmkoliv způsobem podíleli.

Foto Regína Hajná, text Nela Akritidis Čtvrtníčková

Back To Top