V úterý 19. dubna 2011 byla v průběhu Koncertu pro stromy slavnostním vyhlášením vítězů zakončena fotografická soutěž „Řeky v proměnách“. Mezi oceněné, kteří si v krnovské koncertní síni svatého Ducha převzali diplomy a věcné ceny, se zařadil také náš Tomáš Zemba, žák 7. A třídy.

Tomáš Zemba – „Rybář“, oceněná fotografie

Dvanáctičlenná odborná porota, v níž předsedal mezinárodně uznávaný fotograf profesor Jindřich Štreit, mu udělila 1. cenu v I. kategorii za fotografii „Rybář“. Fotografování je Tomášovým dlouhodobým koníčkem. Část jeho výtvorů jsme zveřejnili na našem webu v únoru 2010 pod názvem „Sedmák Tomáš umí krajinu i portrét“.

Teď si můžete prohlédnout nejen oceněnou fotografii, ale i další jeho díla. Tomáše k fotografování úspěšně vede tatínek, také zdatný fotograf.

Foto Tomáš Zemba, text Karel Knapp

Back To Top