Iniciátoři myšlenky obnovy vycházkové trasy v okolí bývalého albrechtického zámku – Turistický oddíl TJ, LČR, ZŠ a pan Antonín Šiška se sešli v pátek 4. listopadu 2011 v 15 hodin u výchozího bodu stezky, u kapličky, aby provedli konečnou prohlídku a kolaudaci vzniklého díla. Přesně před rokem dne 13. listopadu 2010 byl vyhlášen záměr vytvořit z původní zanedbané vycházkové trasy naučnou stezku.

Výchozí bod stezky, posezení u kapličky …

Termín dokončení byl stanoven na podzim 2011. Tak se i stalo. Kolaudační skupina ve složení Ing. Vítězslav Závodný a Ing. Milan Košulič za LČR, Mgr. Karel Knapp, ředitel ZŠ, pan Antonín Šiška a Ing. Karel Handlíř a Ing. Josef Jiřík za Turistický oddíl TJ celou trasu prošla a s uspokojením mohla konstatovat, že dílo je schopné k účelovému využívání.

Slovo má předseda TJ Město Albrechtice, Ing. Karel Handlíř …

Při této příležitosti byl pan Antonín Šiška oficiálně jmenován správcem stezky, jmenovací dekret má platnost na dobu neomezenou. Symbolicky byli oceněni zástupci hlavního sponzora a zhotovitele vybavení stezky LČR Ing. Vítězslav Závodný a Ing. Milan Košulič.

Kontrola upravenosti a vybavenosti stezky …

Zároveň bylo vysloveno vysoké uznání žákům ZŠ a řediteli školy Mgr. Karlu Knappovi za významnou pomoc při úpravách části trasy. V neposlední řadě byla kladně hodnocena i organizační a fyzická angažovanost pana Antonína Šišky a jeho spolupracovníků. Poděkování za velký podíl práce patří také členům turistického oddílu a hlavně iniciátorům celé myšlenky Ing. Karlu Handlířovi a Ing. Josefu Jiříkovi.

Jedno z mnoha odpočinkových míst …

Ještě zbývá dokončit obsah čtyř informačních tabulí, na kterém iniciativně pracuje Ing. M. Košulič s využitím historických údajů regionu ve spolupráci s panem A. Šiškou.  Přiložené fotografie jen dokumentují, že se podařilo vytvořit dobré dílo, které svými výhledy do holčovického údolí, na Město Albrechtice i vzdálený horizont přesvědčují, že naše město je sktutečnou vstupní branou do Jeseníků.

 

Průhled lesem na Hynčice …

Další snímky ukazují jednotlivá zastavení na trase včetně hlavního odpočinkového altánu a úpravy vzácné studánky s názvem „Studánka pod Dubím.“ Oficiální uvedení naučné stezky do užívání provede Turistický oddíl TJ-Albrechtický puchýř úvodním výšlapem 24. března 2012, ke kterému je již dnes zvána i široká albrechtická veřejnost. 

Zde, pohledem na Město Albrechtice, stezka končí …

Doufáme, že stezka bude i nadále zvelebována a chráněna a že ji nejširší veřejnost bude hojně využívat k poznání i rekreaci.

Foto Karel Knapp, text ing. Josef Jiřík, předseda TO TJ Město Albrechtice

Back To Top