Počínaje 1. září 2011 přejdeme na nový systém elektronické žákovské knížky. Vše nasvědčuje tomu, že mimo děti z 1.-3. tříd nebudou žáci  v zájmu zrychlení a zjednodušení předávání informací mezi školou a zákonnými zástupci používat klasické papírové žákovské knížky s výjimkou těch dětí, jejichž rodiče nemají nebo nebudou mít k 1. září 2011 přístup k internetu. Ze statistiky zpracované žáky devátých tříd vyplývá, že by se mělo jednat o velmi malé procento rodičů. Všechny pokyny a rady včetně předání uživatelských jmen a přístupových hesel budou rodičům, žákům i učitelů sděleny v dostatečném předstihu. Ovládání ELKY je intuitivní, přesto pro zájemce z řad rodičů bude na počátku září připraveno školení k její obsluze. Žáci získají informace v průběhu běžné výuky. Důvody pro využívání ELKY jsou shodné jako důvody uváděné před rokem a půl pro práci s „Iškolou“. Chcete si je osvěžit? Klikněte ZDE. Nabídka služeb je však nesrovnatelně větší.

Back To Top