O paní Janě Kučové, naší bývalé žákyni, se pravidelní návštěvníci webu mohli dočíst již několikrát. Vždy v souvislosti se sponzorskými dary. I když již v Městě Albrechticích mnoho let nežije, na rodnou obec a školu vzpomíná stále. Při své nedávné návštěvě opět prostřednictvím SRPDŠ věnovala ve prospěch dětí 10 000 Kč. V minulosti jsme po dohodě s dárkyní za věnované prostředky koupili potřeby pro zájmovou činnost, dále turistickou navigaci a lékárničky, tentokrát se mohou těšit mladí bubeníci a budoucí kuchtíci. Koupíme africký buben pro pěvecký kroužek a nádobí do nově zřízené učebny vaření. Děkujeme…

Back To Top