Kdo si nenechal ujít květnové oslavy 65. výročí založení TJ Město Albrechtice a Mysliveckého sdružení Oldřich na chatě Svatá Anna, nelitoval. Neformální setkání od nejmladších až po nejstarší občany nepokazilo ani nepříznivé počasí. Nikdo se nenudil. Děti využily atrakcí připravených myslivci. Soutěžily, využívaly houpaček nebo jen tak pobíhaly. Starší návštěvníci ocenili dostatek dobrého jídla i pití, možnost popovídat si v klidu s lidmi stejných zájmů. Vysoká koncentrace sportovců různého zaměření počínaje kopanou přes stolní tenis, šachy, tenis, sport pro všechny, cvičení rodičů s dětmi a řady dalších odvětví dávala tušit, že se přece jen bude dít něco oficiálního. Předseda TJ Karel Handlíř st., vedoucí turistického oddílu Josef Jiřík a tajemník OS ČSTV Jan Urban předali řadě osobností albrechtického sportu a zájmových činností včetně zasloužilých funkcionářů diplomy, čestná uznání a výtisky Almanachu, mapujícího historii TJ a spolkovou činnost od roku 1946.

Mezi oceněnými samozřejmě nechyběli zasloužilí organizátoři sportovního života města, funkcionáři TJ i bývalí nebo současní úspěšní reprezentanti. Jmenujme alespoň Zbyňka Pícu, Josefa Zikla, Marii Pícovou, Svaťu Ovčačíkovou, Zdeňka Dvořáka, Karla Kotrlu, Jana Chovanioka, Miloslava Juráně, Jiřího Mokroše, Milana Pokorného, Martu Hatalovou, Josefa Michálka, Květoslavu Vondrákovou, Radka Václavíka, Bohumila Vopelku, Ivo Vykopala, Ondreje Velu, Jana Ambroze, Josefa Jiříka, Janu Měrkovou, Karla Knappa a Karla Handlíře staršího. S velkým zájmem se setkalo ocenění několika členů a příznivců turistického oddílu titulem „Albrechtický puchýř“. Tajemník Jan Urban získal jmenovací dekret dokonce k doživotnímu titulu „Albrechticích puchýř“. A proč informujeme o výročí TJ na školním webu? Na turistu byla pasována naše žákyně Veronika Huserová. A někteří z oceněných na naší škole buď působili nebo ještě působí či se školou spolupracují.

Video a text Karel Knapp

Back To Top