V pátek 28. listopadu se v tělocvičně naší školy uskutečnila tradiční pěvecká soutěž žáků 1. až 5. tříd, které se zúčastnilo 30 žáků. Vystoupení dětí z místní mateřské školy pod vedením paní učitelky Miroslavy Včelné za hudebního doprovodu paní učitelky Dagmar Lapuníkové přispělo k příjemné atmosféře celé akce, dodalo odvahy všem soutěžícím, probudilo publikum.

 

Porota, kterou tvořily paní učitelky T. Hazuchová, J. Hlaváčková a D. Lapuníková, také neměla lehký úkol. Všichni soutěžící zpívali velice pěkně, řada z nich však musela překonávat trému i nachlazení. Tři nejlepší z každé kategorie obdrželi diplom a drobnou věcnou cenu.

1. ročník

1. místo Kristýna Břicháčková
2. místo Natálie Caknakisová
3. místo Martina Špalková

2. ročník

1. místo Zuzana Adamíková
2. místo Patrik Schreier
3. místo Jana Čechová

3. ročník

1. místo Barbora Vávrová
2. místo Radek Kala
3. místo Nikola Pospíšilová

4. ročník

1. místo Veronika Břicháčková
2. místo Denisa Vasiliadisová
3. místo Sabina Klegová

5. ročník

1. místo Julie Kudělková
2. místo Lucie Červíková
3. místo Martin Hajný

Celý program bezchybně připravily, úspěšně moderovaly a všechny přítomné ke zpěvu v průběhu přestávek získaly paní učitelky M. Handlířová a E. Kynická. Blahopřání patří oceněným, poděkování všem vystupujícím a jejich vyučujícím.

Back To Top