„LAD V OKRUHU/PATNÁCTI/METRŮ/HLEDEJTE POK“ Po vyluštění tří částí tajenky děti získaly nápovědu, jak získat plnou krabici sladkostí. Žáci 1. – 5. tříd se dnes vydali na „Cestu za pokladem.“ Museli najít a splnit sedm úkolů s vlastivědnou, přírodovědnou a hudební náplní. Šipky je vedly od školy až za koupaliště a zpět přes pole.

Poslední značka končila v parku Bedřicha Smetany, tam na děti čekala poslední úloha: ve třech družstvech vyluštit a poté složit celou tajenku. Ta byla velkou nápovědou, kde poklad najít. Hrdinou dne se stal Jakub Varecha, který s velkým jásotem: „Mám ho, mám ho!!!“ poklad objevil. O jeho obsah se spravedlivě rozdělil se všemi zúčastněnými. Kdo bude ten příští nejšťastnější?

Foto Jana Kománková, text Alena Václavíková

 

Back To Top