Žáci šestých tříd měli možnost si prakticky vyzkoušet přijímací pohovor do zaměstnání.
Ucházeli se o místo ve strojírenské firmě pana Bašisty z Krnova. Osobně pan Bašista spolu s vedoucí personálního oddělení paní Kučerákovou předvedli s dobrovolníky, jak probíhá přijímání nových pracovníků do jejich firmy.

Zajímavé čtení ...

Kromě toho se žáci dověděli, jak pan Bašista začínal se svou firmou, jak firmu vede, co požaduje po zaměstnancích a co jim naopak on za poctivou práci nabízí. Poradil jim, pokud by chtěli začít s podnikáním, aby se drželi toho, co umí nejlépe a zdůraznil, že tajemství úspěchu je především ve slušném chování.

Hodina rychle uběhla ...

Pan Bašista také ochotně odpovídal žákům na všechny jejich zvídavé dotazy. Sami žáci hodnotili: „Byla to opravdu zajímavá hodina a velmi nás bavila.“

Foto Milan Pokorný, text Taťana Kurečková, Radka Žlebčíková

Back To Top