Přestože pátek 2. června 2006 patřil mezi teplotně chladnější a hrozily i dešťové přeháňky, na náladě to nikomu neubralo a neovlivnilo to ani netradičně pojatou oslavu Dne dětí.

Cvičná evakuace školy odstartovala zábavně sportovní a poznávacího dopoledne s brannými prvky z tématiky ochrany žáků za mimořádných situací. Po kontrole počtu evakuovaných (srovnáním se seznamy v třídních knihách) už nic nebránilo téměř čtyřem stovkám žáků vydat se po různých trasách k plnění zábavných a sportovních úkolů na řadě stanovišť.

Jako na golfovém hřišti ...

Během putování městem odpovídali žáci na otázky z kulturního života a historie obce. Prokazovali znalost místní architektury. Navštívili téměř všechny výrobní podniky, provozovny a obchody v obci a od jejich pracovníků získávali odpovědi na všetečné otázky. Běhali, plnili praktické úkoly.

Úspěšnost jejich plnění byla hodnocena body, které budou započítány do celoškolní soutěže „O školní pohár“.

Zajímavou a zábavnou tečkou za dopoledním snažením všech se stala ukázka z výcviku služebních psů, kterou vedli pan Stanislav Konečný a Vladimír Chramosta, příslušníci Policie ČR. Její součástí bylo i vystoupení členů Kynologického klubu – žáků naší školy.

Záměrem organizátorů Dne dětí bylo nejen prověřit schopnosti žáků v praxi, ale také je i pobavit. A možná si většina z nich víc uvědomí, že právě ve Městě Albrechticích jsou skutečně doma.

Že se dopoledne skutečně povedlo, za to patří poděkování všem pedagogickým pracovníkům školy, především pak panu učiteli Karlu Handlířovi.

Foto a text Karel Knapp.

Back To Top