Dříve se Filipojakubská noc pokládala za magickou. Slavila se z 30. dubna na 1. května a lidé věřili, že čarodějnice vylétají na sabat.

Na ochranu před jejich uřknutím zapalovali na vyvýšených místech ohně a popelem z hranic sypali pole, aby si zajistili větší úrodu.

Nejdřív se zpívala čarodějnická hymna…

Čarodějnice, které se slétly před naší školou nikomu škodit nechtěly. Šlo pouze o tradiční rej, který přinášel zábavu, tanec a soutěže.

A jdeme do města…

Slet byl zahájen již tradiční hymnou Čarodějka na dvorku a s písní Pět ježibab na koštěti průvod strašidelných bytostí prolétl náměstím.

Pokyny vydává šéfka čarodějnic a čarodějů…

A pak pod dohledem stoletých ježibab se rozdělil do čarodějných tříd a plnil různá zábavná cvičení.

V zdravém těle – zdravý duch…

Například hod ropuchou do pavučiny, chůze v sedmimílových botách nebo let na koštěti slalomem.

Sem se taky povedla…

Za nasbírané body do svých leteckých průkazů si mohli kouzelničtí učni vyzvednout lektvar z žabích očí a sladký muffin, který připravily ve své kouzelné chýši hodné čarodějky v bílých hábitech.

Zaříkávadlem Čůry, můry ven, ať je krásný den bylo zajištěno pěkné počasí a můžeme říct, že se rej vydařil.

Foto Karel Knapp, Marie Bártková a Kateřina Kynická
Text za Svaz čarodějnic Zdenka Závodná

Back To Top