Na počátku všeho byla postoupená cena získaná po slosování vstupenek na jednom z plesů pořádaných v našem městě.  Její výherce pan Vítězslav Závodný věnoval  ve prospěch žáků prostřednictvím SRPDŠ  2 m3 řeziva.  Stejný objem dřeva přidal i pan Miroslav Šlor, který  všechen materiál nahrubo nařezal ve svém areálu pro zpracování dřeva.

V neděli 13. září se na školním dvoře pracovalo. Pan Šlor za vydatné pomoci školníka pana Miroslava Frančáka a jeho syna sestavoval  a upravoval dřevěné stoly pro  „letní učebnu“.  Po několika hodinách usilovné a nezištné práce trojice vládnoucí  motorovou pilou a kladivy se na školním dvoře objevily tři řady pevných stolů , ke kterým si může najednou zasednout na šesti lavicích až 35 žáků.

Povrchovou úpravu stolů, rovněž sponzorsky, zajistil pan František Menzel z Linhartov.  Na dopravě materiálu se také  bez nároku na finanční odměnu podílel pan Josef Židek.

Zima letos nastoupila nečekaně brzy. Nevadí, nové vybavení určitě dojde svého využití hned, jakmile se v příštím kalendářním roce oteplí.

Foto a text Karel Knapp

Back To Top