To je vidět z obrázků, které nakreslili žáci první třídy v hodině prvouky.
Máme doma miminko ...
Povídali jsme si o příbuzenských vztazích, o rolích jednotlivých členů rodiny i o povolání rodičů.

Směje se i kočička ...

Už teď se těšíme na další vyučovací hodinu. Budeme si vyprávět a prohlížet fotografie žáků. Stříhat je a dokreslovat, abychom si vytvořili tablo třídy. Vyvěsíme si jej na dveře třídy …

Plánujeme

Jana Ulmová, třídní učitelka

Back To Top