Svaz čarodějnic naší školy uspořádal v pátek 30. dubna „564. slet“ čarodějů i čarodějnic z Města Albrechtic i dalekého okolí. Na rozličných dopravních metlách a smetácích se nás slétlo více než 200. Průvod městěm byl zakončen rejem i soutěžemi v místním parku.

To nikdo nečekal ...

Back To Top