skip to Main Content

V úterý 27. listopadu žáci devátých ročníků navštívili Střední průmyslovou školu stavební v Opavě. Byl pro ně připraven program, při němž se seznámili s obory, které je zde možné studovat. Nejprve si všichni vyzkoušeli, co obnáší práce geodeta. Museli v terénu zaměřit vyznačený objekt, ten poté vkládali do mapy. Druhá část byla orientována na „stavařinu“, děti si na počítači vytvořily 3D návrh svého vysněného rodinného domu. Exkurze se našim deváťákům líbila a některé z nich dokonce přesvědčila, že právě v Opavě by mohl pokračovat jejich studentský život.

Back To Top