Paní vychovatelky a děti ze školní družiny naší školy děkují firmě PEGA- VEL, a.s. Krnov za sponzorský dar, který nám poskytla ve formě svých výrobků (stuh, prýmek, pruženek),  které budeme využívat při tvořivých aktivitách s dětmi. Velké poděkování za zprostředkování patří mamince Lukáše Štefaníka z 1. B paní Kateřině Jantošové. Daru si moc ceníme a už se těšíme, až budeme moci z vašich výrobků tvořit.

Back To Top