Mateřská škola Město Albrechtice a naše škola úspěšně spolupracují již mnoho let. Také pro letošní školní rok je připravena řada aktivit pro předškoláky a děti z prvních tříd. Oblíbená jsou vzájemná setkání, společná podzimní vycházka i pěvecká soutěž pod názvem „Veselé zpívání“. Samozřejmostí jsou návštěvy kulturních představení. Ke všem činnostem patří výměna drobných dárečků, výborná nálada dětí i jejich obětavých učitelek.

Back To Top