Paragraf 11/55 - šesťáci

Soutěž Paragraf 11/55 je určena žákům 2. stupně základních škol,
která přibližuje problematiku zákonů poutavou a zábavnou formou.
Zároveň je jejím cílem poukázat na nedodržování zákonů.

Je to postupová soutěž o ceny. Nejlepší žáci ze školních,
okresních a následně krajských kol budou pozváni na 3. prosince 2001 do
Senátu. Budou zápolit s družstvem senátorů, poslanců a
novinářů.

Školní kolo se uskutečnilo dne 15. října 2001.
Zúčastnilo se šest družstev po pěti žácích.

Do okresního kola, které se bude konat dne 25. 10. 2001
v Městském divadle v Bruntále, nakonec postoupilo družstvo 9. A ve složení:

Paragraf 11/55 - porada

  • Milan Čech
  • Helena Chasikidisová
  • Jana Laníková
  • Hana Kudělková
  • Lucie Zavadilová

Postupová kola organizuje občanské sdružení AISIS
ve spolupráci s Aliancí Zákon 18. Poděkování za přípravu
a uskutečnění školního kola patří p. učitelkám
J. Pokorné, J. Michkové a paní uč. H. Mackové. Byl také
přítomen zástupce DDM Bruntál, který předával odměny nejlepším.

Paragraf 11/55 - věže
Paragraf 11/55 - vítězové

Jana Michková, preventistka soc. patol. projevů

Back To Top