Sokolnictví je koníčkem skupiny Lancoš z Ostravska. Kdo chce být sokolníkem, musí získat lovecký průkaz jako myslivci, pak sbírá zkušenosti, aby složil sokolnické zkoušky.
Puštík obecný, výr velký, sova pálená, káně lesní, rudoocasá a královská, raroch velký, sokol jižní, orel stepní i skalní, poštolka, sokol, sup – byli aktéry ukázek výcviku dravých ptáků, které zhlédli žáci 1. stupně v pondělí 18. května.

Představuji vám ...

Jací orli žijí v  ČR? Kolik per má dravec v ocasu? Jak se řekne orel latinsky? Šikovní žáci například Eva Kopečná a David Gadziala dokázali odpovědět i na tyto otázky sokolníka.
Některé z dravých ptáků můžeme spatřit ve volné přírodě, jiné lze uvidět pouze v ZOO, ale řada z nich se vyskytuje jen ve voliérách sokolníků. S úžasem reagovaly děti na informace o ceně dravého ptáka, která se pohybuje v řádech statisíců až milionů korun.
Přímý kontakt s dravci tak žákům obohatil výuku prvouky a přírodovědy.

Foto Anežka Synková, text Taťána Hazuchová

Back To Top