I když bylo sobotní ráno a většina žáků si užívala volna, děti z dramatického a novinářského kroužku se vydaly na prohlídku města a renesančního zámku v Bruntále. Doprovázely je paní učitelky Závodná a Kurečková. Hned ve vlaku se všichni skvěle bavili.

Po příjezdu na nádraží děti navštívily historické centrum města a několik místních obchůdků. Poté společně ochutnaly dobroty v cukrárně. Nakonec zavítaly na výstavu loutek v bruntálském zámku.

Nejvíce je zaujaly zajímavé loutky – marionety i maňásky čertíků, kašpárků, králů nebo princezen. K vidění byly i kulisy z divadla. Chlapci a děvčata si loutky prohlédli zblízka a některé si mohli také sami vyzkoušet.

Manželé Vítkovi, autoři výstavy, zde také připravili pro návštěvníky velké dřevěné sochy či objekty různých tvarů. Všichni se skvěle bavili a sobotní výlet se velice líbil.

Foto A. Synková, J. Rášo, text A. Synková, P. Kostelníková, 8. B

Back To Top