skip to Main Content

Kurz předtaneční a společenské výchovy nabízí našim žákům z řad deváťáků manželé Magdaléna a Karel Handlířovi. První z deseti lekcí je připravena na pátek 5. listopadu 2010 v době od 14 do 16 hodin v gymnastickém sále. Celkový  poplatek 250 Kč. Na poslední lekci jsou zváni i rodiče.  Další informace získáte u organizátorů.

Back To Top