Konečně. Dlouhou a zamračenou zimu vystřídalo teplé jarní počasí. Radost z něj měli všichni. Nejen kluci a holky, těšící se na velikonoční prázdniny. Naplno se mohli pustit do práce i pokrývači a tesaři, zajišťující stavební část realizace projektu Modernizace vzdělávacích aktivit ZŠ Město Albrechtice.

Zcela nový pohled jižním směrem ...

Pokračuje výměna střešní krytiny včetně výměny námětek krokví a spodní části bednění. Na svém místě jsou všechna nově osazená okna. Mění se vzhled školy zevnitř i zvenku.

Je nutné opravit poškozené bednění ...

Jak vyplývá ze zápisu z 5. kontrolního dne 3. dubna 2009 za účasti místostarostky Jitka Hanusové, tajemníka MěÚ Hynka Vavery, ředitele školy Karla Knappa, dodavatele stavby Romana Václavíka – firma Ingenia Opava, Lubomíra Pavelky – firma Bosta Krnov a technického dozoru investora Vladimíra Šarmana pokračují práce podle harmonogramu. Další kontrolní den je plánován na 17. dubna 2009 od 9.30.

Další nová okna ve střešní konstrukci ...

Foto a text Karel Knapp

Back To Top