skip to Main Content

Vážení rodiče či zákonní zástupci žáků,

od 8. června mohou školy podle svých možností organizovat setkání žáků z 2. stupně s učiteli před uzavřením klasifikace za druhé pololetí.

Jelikož se aktuálně za přísných hygienických podmínek účastní výuky asi 132 žáků z 1. – 5. ročníku a 26 žáků 9. tříd (těm příprava na přijímací zkoušky končí 4. června), jsou možnosti setkání dalších žáků omezené hlavně z prostorových důvodů. Účast bude dobrovolná, žáci se k ní ale musí předem přihlásit.

Zájemci musí předložit v den nástupu čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění.

Škola zvažuje možnost nabídnout setkání žákům 6. – 9. tříd s těmito omezeními:

  • žák by se dostavil do školy pouze jeden určený den v týdnu (6. třídy v pondělí, 7. třídy v úterý, 8. třídy ve středu a 9. třídy ve čtvrtek)
  • celkem by proběhla dvě setkání – první v týdnu od 8. – 12. června, druhé v týdnu 15. – 19. června
  • příchod do školy by byl v 7.50, konec „vyučování“ v 11.45, a to bez možnosti stravování
  • maximální počet žáků ve třídě (skupině) je 15, může tedy dojít ke sloučení žáků z paralelních tříd daného ročníku
  • 4 vyučovací hodiny by zajistili vyučující českého jazyka, matematiky, angličtiny, třídní učitel/ka (třídnická hodina) a případně další vyučující dle potřeby

Abychom mohli rozhodnout, zda tato setkání žákům umožníme, potřebujeme v předstihu znát zájem ze strany zákonných zástupců a jejich dětí.

Napište prosím nejpozději do 2. června 2020 třídnímu učiteli Vašeho dítěte či dětí z 6. – 9. tříd, zda by se účastnilo/ly těchto setkání (přes EduPage, na email, sms či jinak). Vaše přihlášení budeme považovat za závazné.

Současně si škola vyhrazuje možnost tuto výuku neuskutečnit z organizačních, personálních, zdravotních či jiných důvodů!

Čestné prohlášení k vytištění zde.

Back To Top