Ve středu 13. února 2002 se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže žáků 1. – 5. tříd na jevišti místního kina.

Před vlastním vystoupením se nejdříve představily žákyně 5. B třídy s krátkou pohádkou „Mach a Šebestová zachraňují žáka Kropáčka“.

Celá soutěž probíhala za přítomnosti poroty a pozorně sledujících žáků 1. stupně. Děti měly ztížené podmínky, protože
poprvé vystupovaly na jevišti a před mikrofonem. Poděkování za přípravu soutěže patří všem p. učitelkám z prvního stupně,
panu Bohumilu Vopelkovi a hlavní organizátorce celé akce, paní uč. Dagmaře Vopelkové.

Další akce se chystá na březen, kdy budou žáci soutěžit ve zpěvu.

Měli jsme trému, dobře to dopadlo…

Back To Top