Po schválení školskou radou dne 16. června 2010 vstoupil s účinností k 1. září 2010 v platnost aktualizovaný školní řád. S jeho obsahem se můžete seznámit na školním webu. V papírové formě je volně dostupný na chodbě u kanceláře p. účetní. Od dnešního dne jsou dostupné k prohlížení i k tisku rozvrhy hodin souhrnné, podle tříd i podle vyučujících.  Rodiče dětí, které docházejí na I. stupeň mohou sledovat obsah výuky i podle týdenních plánů.

Back To Top