• Miroslava Tupá
  • Soutěže
  • 379× přečteno

55. ročník Biologické olympiády se letos realizuje pouze v distanční formě. Tematické zaměření je stejné jako v minulém roce a nese název Těžký život ve vodě. Podle současných vývojových teorií vznikl život na Zemi asi před čtyřmi miliardami let a dlouho se vyvíjel právě ve vodě. Biologové se snaží vodní ekosystémy podrobněji poznávat a zkoumat. Často přitom narážejí na problém, jak do nich proniknout, protože my lidé nejsme k životu ve vodě přizpůsobeni. Jak jsou však pro život ve vodě zařízeni živočichové a rostliny? Na tyto otázky odpovídali žáci v testu, který byl součástí školního kola. Na test navazovalo určování přírodnin a praktická úloha. Starší kategorie si vyzkoušela, jak fungují některé fyzikální jevy v praxi. Pozorovali chování vejce ve sladké a slané vodě. Mladší kategorie zkoumala minerální, kohoutkovou a destilovanou vodu podle odparku.

Školního kola se zúčastnilo celkem devět žáků, bohužel někteří nedokončili všechny úlohy. Ve starší kategorii zvítězil Radek Tupý a na druhém místě se umístila Markéta Holubová. Oba postupují do krajského kola. Aby se ho mohli zúčastnit, museli vyhotovit další praktický úkol. Rozhodli se, že prozkoumají řasy v místních stojatých vodách. V mladší kategorii získala první místo Barbora Tupá a druhé místo vybojovala Petra Kováčová. Na třetím místě skončila Marie Vojkůvková a hned za ní Sofie Němcová. První tři slečny dostaly také pozvánku do krajského kola, a proto také musely zpracovat vstupní úkol. Všechny tři se zaměřily na spotřebu vody v domácnosti.

Všem děkujeme za účast a vítězům gratulujeme! Postupujícím budeme držet pěsti prvního května, kdy proběhne krajské kolo.

Foto soutěžící, text Miroslava Tupá

Back To Top