Nejen školní výuka se přesunula v tomto koronavirovém období na on-line, ale také naše družina. Paní vychovatelky komunikovaly s dětmi i s rodiči prostřednictvím Edupage. Zasílaly, dokonce i rozvážely dětem nejrůznější úkoly, hádanky,křížovky, přesmyčky, natáčely videa, podle nichž si mohly děti vyrobit  zajíce, kytky, vlaštovky, kraslice aj.

Vyhlásily celodružinovou soutěž v dřepování, což jste již všichni mohli zhlédnout na webových stránkách naší školy a po příchodu dětí do školy, čeká na vítěze sladká odměna. Ne všichni se zapojili do aktivit, které jim paní vychovatelky připravily, nicméně byly dobrovolné. Jsme rády, že zpětná vazba byla velká, a za to si zasloužíte obrovskou jedničku.

Samozřejmě i rodičům patří veliká pochvala za jejich ochotu a spolupráci. Všichni se již moc těšíme na to, až se budeme opět setkávat na chodbách, na vycházkách či v družinkách. A nyní nahlédněte pod pokličku naší družinky v onlinové podobě.

                 Foto rodiče dětí, video Jitka Bartoníčková, text Marie Kulichová

Back To Top