Kluci, holky, vážení rodiče. Co jsme pro vás přichystali… Školní družina je v provozu od pondělí 24. srpna, vstup vchodem do staré budovy. Upřesňující informace k docházce přihlášených dětí v posledním srpnovém týdnu podá zákonným zástupcům vedoucí vychovatelka paní Marie Kulichová na čísle 777 719 364.

Školní rok 2009/2010 začíná v úterý 1. září v 7.45. Těšíme se na nové školáky, naše prvňáčky, kterým se budou věnovat třídní učitelky 1. A – Jitka Hlaváčková 1. B – Erika Kynická. Těšíme se také na nové žáky, kteří k nám přecházejí z jiných škol.

Jdeme

Podrobnosti k docházce prvňáčků do školy včetně toho, co je potřeba zajistit a nakoupit, vám, zákonným zástupcům, byly sděleny v předstihu na červnové schůzce. Další informace týkající se organizace výuky na počátku září, překvapení, která čekají na děti, sdělí třídní učitelky a vychovatelky ŠD na konci úterního setkání.

Nově přihlášené žáky k docházce uvítáme v kanceláři ředitele, případně zástupce ředitele školy. V prvních krocích v neznámém prostředí jim pomohou třídní učitelé, kteří si je zde vyzvednou a předají prvotní informace i jejich rodičům.

Pokud patříte k těm, jež si zatím nekoupili sešity, chcete znát jména svých budoucích spolužáků a budoucích učitelů, chcete již dnes vědět, kdy budou prázdniny, znát termíny třídních schůzek v nastávajícím školním roce, podle jakého vzdělávacího programu se budete učit, jaké nabízíme zájmové kroužky (budou upřesněny na počátku září), sledujte průběžně obsah pod odkazy „Podrobné informace o škole“ a „Úřední deska“.

Je všechno v pořádku?

Úterý 1. září je určeno jen ke krátkému slavnostnímu zahájení. Po jeho ukončení se o přihlášené děti do školní družiny postarají paní vychovatelky. Obědy se vydávají v době od 10.30 do 12 hodin. Podrobné informace k odběru obědů jsou uvedeny pod odkazem „Jídelna„.

Ke zlepšení informovanosti vás všech, kteří se z různých příčin zajímáte o činnost školy, bude brzy sloužit nová verze webových stránek, jejichž výstavba je před dokončením, jako součást realizace projektu Regionálního operačního programu MSK „Modernizace vzdělávacích aktivit – ZŠ Město Albrechtice“.

Pravidelné vyučování podle rozvrhu bude ve všech třídách zahájeno v pondělí 7. září 2009.

Foto a text Karel Knapp, ředitel školy

Back To Top