Kdo by neznal rodinnou hru Domino, sadu obdélníkových kostek, které se k sobě skládají předepsaným způsobem. Soutěž digitálních výukových materiálů Domino, to je ale zcela něco jiného. Zkratku D.O.M.I.N.O. by vám uměla nejlépe vysvětlit paní učitelka Regína Hajná – vítězka 3. ročníku uvedené celostátní soutěže. Lze ji „přeložit“ jako dynamický-otevřený-motivační-interaktivní-návodný-originální.

Putovní cena soutěže digitálních výukových materiálů DOMINO…

Je určena všem učitelům, kteří umějí pro své žáky vymýšlet a připravovat zajímavé hodiny s využitím digitálních technologií s důrazem na vizualizaci a zároveň se nebojí představovat výsledky své náročné práce stejně zapáleným kolegům a kolegyním na regionálních, krajských i celostátních setkáních. Zkratka vystihuje vlastnosti, jež by měl dobrý digitální učební materiál mít, aby byl využitelný v kterékoliv části běžné hodiny. Při motivaci, výkladu, procvičování či opakování učiva. A proč se k události z prosince roku 2013 vracíme? Jak píšeme na jiném místě (k nahlédnutí ZDE), paní učitelka Regína Hajná byla již v prosinci v Praze za své vynikající vítězství v 3. ročníku celostátní soutěže DOMINO oceněna.

Paní učitelka Regína Hajná…

Tentokrát ale vyjela na pozvání pořadatelů do Ostravy, aby převzala putovní cenu DOMINA pro naši školu. Moderní škola se bez dobrého vybavení neobejde. Dobrou školu nedělá technika, ale především učitelé, kteří jí umějí při výuce využívat. Čím víc takových učitelů na škole je, tím lépe. Velká skleněná kostka DOMINA, již paní učitelka převzala od pana Mgr. Josefa Kubáně z NIDV v Ostravě, je nyní na přechodnou dobu uložena v ředitelně jako připomínka vynikajícího úspěchu paní učitelky Regíny Hajné. Zprostředkovaně ji lze chápat jako ocenění většiny našich učitelů, protože i oni moderní techniku rovněž využívají a dále se v dané oblasti vzdělávají. Může být také motivačním symbolem pro ty, kteří si svoji cestu k účelnému využívání ICT ve výuce teprve hledají.

Foto a text Karel Knapp

Back To Top