skip to Main Content

Kdo nestihl vidět naše zpěváky 27. listopadu na úspěšné premiéře operky pánů Šípa a Uhlíře Šípková Růženka v albrechtickém kině, může vše napravit v pondělí 20. prosince 2010. Vybraní žáci z II. stupně vystoupí tělocvičně v 8.45 pro děti z první a druhých tříd, v 9.30 pro děti z místní mateřské školky, v 10 hodin pro třeťáky a čtvrťáky a od 10.45 pro páťáky. Hru s žáky nastudovala paní učitelka Magdaléna Handlířová.  

Back To Top