Vážení rodiče budoucích žáků prvních tříd, ve školním roce 2018/2019 otevíráme dvě první třídy. Třídní učitelkou I. A třídy je paní učitelka Jitka Hlaváčková, třídní učitelkou I. B třídy paní učitelka Irena Santariusová. Své dítě najdete uvedeno pod registračním číslem, které jste obdrželi při zápisu. Jmenné seznamy budou vyvěšeny 3. září na dveřích prvních tříd. Seznam zde.

Back To Top