Severomorovská plynárenská, a. s. věnovala škole 26 100 korun na nákup výpočetní techniky. Díky tomuto daru se daří postupně vytvářet technické podmínky pro zahájení činnost kroužku se zaměřením na natáčení a zpracování videa.

Back To Top