skip to Main Content

Severomorovská plynárenská, a. s. věnovala škole 26 100 korun na nákup výpočetní techniky. Díky tomuto daru se daří postupně vytvářet technické podmínky pro zahájení činnost kroužku se zaměřením na natáčení a zpracování videa.

Back To Top