Ve čtvrtek 20. května se setkala třídní učitelka paní Dagmar Vopelková v klubovně tělocvičny s dvaceti osmi rodiči budoucích prvňáčků. Společně projednali, co nového na děti čeká, na co se mohou těšit a jaké pomůcky je potřeba do 1. září 2010 nakoupit. Důležité informace rodičům sdělila také paní Marie Kulichová, vedoucí vychovatelka školní družiny.

Back To Top