skip to Main Content

Přemýšleli jste někdy nad tím, zda byste dokázali odvrátit nečekaný útok agresora? Doufejme, že se do takové situace nikdy nedostanete. Bohužel mohou ale nastat okolnosti, kdy obrana bude nutná, a proto je lepší být připraven. Připraveni jsou snad žáci 6. A. Ti totiž pod vedením zkušených trenérů absolvovali v Box Clubu Krnov kurz sebeobrany.

Nejprve se zahřáli krátkým během, následovala fáze protažení. Potom už se sedmnáct kluků a holek vrhlo na základní techniky sebeobrany. Pan Stanislav Ivanov a Karel Langer, trenéři boxu a sebeobrany, nejprve demonstrovali základní techniky obrany ve stoje i na zemi. Po praktické ukázce žáci ve dvojicích trénovali jednotlivé hmaty a chvaty, trenéři je opravovali a snažili se jim vštípit správné návyky. Rovněž předvedli, jak se bránit, když hrozí útok různými typy zbraní.

V poslední části tréninku žáci rovněž potrápili své svaly. Nechyběly kliky na několik způsobů. Protože oba pánové jsou mistry bojových umění, došlo i na základní boxerský postoj, kopy a údery. Všichni si vedli skvěle, a proto nezbývalo na závěr nic jiného než předání osvědčení o absolvování kurzu. Kéž by však nikdy nikdo nově nabytých znalostí a dovedností nemusel využít.

Foto a text Nela Akritidis Čtvrtníčková

Back To Top