Konec školního roku si sedmáci zpestřili návštěvou ZOO v Ostravě. Absolvovali zde výukový program pro základní školy s názvem Šelmy. Do zoologické zahrady vstupovaly obě třídy společně. Hned u vchodu přivítali žáky plameňáci a o kousek dál již zhlédli prvního zástupce šelem – pandu červenou, druh vyskytující se v horských lesích Číny, Indie a Nepálu.

Domácí mazlíček…

Prohlídka pokračovala oblíbenou expozicí Na statku, kterou obývají domácí zvířata. Návštěvníkům je zde umožněno vstoupit přímo do výběhu s kozami a ovcemi. Toho samozřejmě využili i naši žáci, zakoupili si speciální krmivo a šli si obyvatele výběhu nakrmit, pohladit a někteří i pochovat.

Informace byly poučné…

Po dlouhé zastávce na statku se obě třídy rozdělily. 7. B pokračovala v prohlídce a 7. A se odebrala do výukové místnosti. Tady na ně čekal pracovník zoologické zahrady, který je provedl zhruba hodinovým programem o šelmách. 

Třídíme kartičky…

Rozdělil šelmy do jednotlivých čeledí a společně s žáky charakterizoval jejich znaky a zástupce. Povídání průběžně doplňoval různými zajímavostmi a obrázky známých i méně známých druhů.

Na vše jsme si mohli sáhnout…

V průběhu programu mohli žáci porovnat lebky a osahat kožešiny vybraných druhů šelem. Na závěr sestavili potravní řetězec, který měl ukázat na význam a úlohu šelem v přírodě. Po skončení se třídy vyměnily. Celý program doplnil a obohatil znalosti žáků získaných v hodinách přírodopisu.

Ahoj Bimbo…

Než se všichni společně odebrali k domovu, zkontrolovali ještě, jak rostou slůňata, prošli nově otevřený Pavilon evoluce, který je domovem bezmála 200 zvířat. Cestou zpátky k východu si dali něco dobrého na zub a spokojeni se vraceli domů.

Foto a text Miroslava Tupá

Back To Top