V pondělí 26. října se v 11 hodin setká  u rozhledny na Biskupské kupě 23 našich žáků se stejným počtem studentů z komprachtického lycea. Za vedení Městského úřadu se slavnostního zakončení celoročního projektu věnovaného vzájemným návštěvám a poznávacím zájezdům iniciovaného polskou stranou zúčastní paní mistostarostka ing. Jitka Hanusová. Děkujeme kolegům z Komprachtic za pozornost, kterou našim dětem při všech akcích věnovali.

Back To Top